موبایلستان سایت تخصصی ابزارهای هوشمند

تقاضای ترابرد به ایرانسل شش برابر تقاضای خروج از آن بوده است

مدیر عامل ایرانسل اعلام کرد: مجموع تقاضاهای ورود به شبکه ایرانسل در خلال اجرای ترابردپذیری شماره‌ها شش برابر تقاضاهای خروج از آن بوده است.

۳۹۹۱۰ مشترک همراه اول و ۷۷۰۰ مشترک رایتل تقاضای ترابرد به اپراتور دوم ارتباطی را داشته‌اند. از این آمار حدود ۷۱۳۰ مشترک همراه اول و ۱۸۳۲ مشترک رایتل موفق به خروج از اپراتورهایشان و ورود به ایرانسل شده‌اند. در مجموع می‌توان گفت تنها به ۱۹ درصد تقاضاهای ترابردپذیری پاسخ داده شده است یعنی از ۴۷۶۱۰ تقاضا از سوی مشترکان همراه اول و رایتل، ۸۹۶۲ مشترک به ایرانسل وارد شده‌اند.

از سوی دیگر، از مجموع ۷۹۴۴ تقاضای ترابرد از ایرانسل به ۵۷۲۳ تقاضا که معادل ۷۲ درصد کل تقاضاهاست پاسخ گفته شده است. ۵۲۹۴ مشترک ایرانسل تقاضای ترابرد به همراه اول و ۲۶۵۰ مشترک تقاضای ترابرد به رایتل را داده‌اند که از این تعداد نیز به ترتیب ۳۵۷۴ و ۲۱۴۹ مشترک با موفقیت از ایرانسل خارج شده‌اند.

منبع: tasnimnews