کد محصول)(اپراتور) کشور) مدل نام گوشی ورژن اندروید شماره مدل ساخت
آرژانتین (Personal)(PSN) SM-G920I گلکسی اس ۶ ۵٫۱٫۱ G920IDVU3DOJ6
استرالیا(XSA) SM-G850Y گلکسی آلفا ۵٫۰٫۲ G850YDOU2BOF3
استرالیا (Telstra)(TEL) SM-N9005 گلکسی نوت ۳ ۴٫۴٫۲ N9005XXUGOE2
بالتیک (SEB) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APC1
برزیل (ZTO) SM-G925I گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G925IDVS3EPE2
برزیل (ZTO) SM-G935F گلکسی اس ۷ اج ۶٫۰٫۱ G935FXXU1APE9
بلغارستان (BGL) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APC1
کامبوج (CAM) SM-N915F گلکسی نوت اج ۵٫۱٫۱ N915FXXS1CPD3
کانادا (Bell Mobile)(BMC) SM-N910W8 گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910W8VLU1COK3
کانادا (Fido Mobile)(FMC) SM-G900W8 گلکسی اس ۵ ۵٫۱٫۱ G900W8VLU1COI4
کانادا (Globalive Wind Mobile)(GLW) SM-N910W8 گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910W8VLU1COK3
کانادا (Rogers)(RWC) SM-G900W8 گلکسی اس ۵ ۵٫۱٫۱ G900W8VLU1COI4
کانادا (SaskTel)(BWA) SM-N910W8 گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910W8VLU1COK3
کانادا (Virgin Mobile)(VMC) SM-N910W8 گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910W8VLU1COK3
کاوکاسوس (CAU) SM-T561 گلکسی تب ای ۴٫۴٫۴ T561XXU0AOL2
شیلی (CHO) SM-G850Y گلکسی آلفا ۵٫۰٫۲ G850YDOU2BOJ1
چین (Open China)(CHC) SM-G9200 گلکسی اس ۶ ۶٫۰٫۱ G9200ZCU2DPD1
چین (Open China)(CHC) SM-N9200 گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N9200ZCU2BPE3
جمهوری چک (ETL) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXXU0APB3
جمهوری چک (T-Mobile)(TMZ) SM-G928F گلکسی اس ۶ اج پلاس ۶٫۰٫۱ G928FXXS2BPE4
مصر (EGY) SM-N920C گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N920CXXU2BPE1
آلمان (Vodafone)(VD2) SM-G901F گلکسی اس ۵ ۵٫۰٫۲ G901FXXU1BOK2
یونان (Cosmote)(COS) SM-G928F گلکسی اس ۶ پلاس ۶٫۰٫۱ G928FXXS2BPE4
هنگ کنگ (TGY) SM-G9250 گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G9250ZTU2DPC5
هنگ کنگ (TGY) SM-G9250 گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G9250ZTU2DPC5
مجارستان (XEH) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXXU0APB3
مجارستان (T-mobile)(TMH) SM-G928F گلکسی اس ۶ اج پلاس ۶٫۰٫۱ G928FXXS2BPE4
هند (INS) SM-G313H گلکسی ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDU0AOK1
هند (INU) SM-G313H گلکسی ACE NXT ۴٫۴٫۲ G313HDDU0AOK1
ایتالیا (TIM)(TIM) SM-G925F گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G925FXXU3DPC5
ایتالیا (TIM)(TIM) SM-G925F گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G925FXXU3DPE9
قزاقستان (SKZ) SM-T561 گلکسی تب ای ۴٫۴٫۴ T561XXU0AOL2
کره (KT Corporation)(KTC) SM-N920K گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N920KKKU2BPE3
مقدونیه (T-Mobile)(MBM) SM-G928F گلکسی اس ۶ اج پلاس ۶٫۰٫۱ G928FXXS2BPE4
مالزی (XME) SM-N915F گلکسی نوت اج ۵٫۱٫۱ N915FXXS1CPD3
مالزی (XME) SM-N9208 گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE2
نیجریه (ECT) SM-G361H گلکسی کور پرایم ۵٫۱٫۱ G361HXXU0APC1
فیلیپین (Globe)(GLB) SM-G900F گلکسی اس ۵ ۵ G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Globe)(GLB) SM-N910C گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Globe)(GLB) SM-N9208 گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Open Line)(XTC) SM-N910C گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Open Line)(XTC) SM-N9208 گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Open Line)(XTC) SM-G900F گلکسی اس ۵ ۵ G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Smart)(SMA) SM-N910C گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Smart)(SMA) SM-G900F گلکسی اس ۵ ۵ G900FDXS1BPD2
فیلیپین (Smart)(SMA) SM-N9208 گلکسی نوت ۵ ۶٫۰٫۱ N9208XXU2BPE2
فیلیپین (Sun Cellular)(XTE) SM-N910C گلکسی نوت ۴ ۵٫۱٫۱ N910CXXS2CPD3
فیلیپین (Sun Cellular)(XTE) SM-G900F گلکسی اس ۵ ۵ G900FDXS1BPD2
لهستان (XEO) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APC1
رومانی (ROM) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXXU0APB3
رومانی (Vodafone)(CNX) SM-G901F گلکسی اس ۵ ۵٫۰٫۲ G901FXXU1BOK2
روسیه (SER) GT-I9195 گلکسی اس ۴ مینی ۴٫۴٫۲ I9195XXUCPB1
روسیه (SER) GT-I9195 گلکسی اس ۴ مینی ۴٫۴٫۲ I9195XXUCOB1
روسیه (SER) SM-T350 گلکسی تب اِی ۵٫۰٫۲ T350XXU1AOJ1
عربستان سعودی(ACR) SM-G361H گلکسی کور پرایم ۵٫۱٫۱ G361HXXU0APD1
اسلواکی (ORS) SM-G800F گلکسی اس ۵ مینی ۴٫۴٫۲ G800FXXU1AOI1
آفریقای جنوبی (XFE) SM-T561 گلکسی تب ای ۴٫۴٫۴ T561XXU0AOL2
آفریقای جنوبی (Vodafone)(XFV) SM-G361H گلکسی کور پرایم ۵٫۱٫۱ G361HXXU0APC1
جنوب شرقی اروپا(SEE) SM-J100H گلکسی جی ۱ ۴٫۴٫۴ J100HXCU0APC1
کره‌ی جنوبی (KT olleh)(KTF) SHV-E300K گلکسی اس ۴ ۵٫۰٫۱ E300KKTUGOL5
کره‌ی جنوبی (KT olleh)(KTF) SHV-E300K گلکسی اس ۴ ۵٫۰٫۱ E300KKTUGPE2
کره‌ی جنوبی (SK Telecom)(SKT) SHV-E300S گلکسی اس ۴ ۵٫۰٫۱ E300SKSUGPE2
کره‌ی جنوبی (SK Telecom)(SKT) SHV-E300S گلکسی اس ۴ ۵٫۰٫۱ E300SKSUGOL5
اسپانیا (PHE) SM-J500FN گلکسی جی ۵ ۵٫۱٫۱ J500FNXXU1APE3
اسپانیا (PHE) SM-J500FN گلکسی جی ۵ ۵٫۱٫۱ J500FNXXU1APC2
اسپانیا (Vodafone)(ATL) SM-G901F گلکسی اس ۵ ۵٫۰٫۲ G901FXXU1BOK2
تایوان (BRI) SM-G531Y گلکسی گرند پرایم ۵٫۱٫۱ G531YZTU1APC5
تایوان (BRI) SM-G9250 گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G9250ZTU2DPC5
تایلند (THL) SM-N915F گلکسی نوت اج ۵٫۱٫۱ N915FXXS1CPD3
تونس (TUN) SM-G361H گلکسی کور پرایم ۵٫۱٫۱ G361HXXU0APC1
آمریکا (Verizon)(VZW) SM-G925V گلکسی اس ۶ اج ۶٫۰٫۱ G925VVRU4CPC2
Unknown(MRU) SM-G361H گلکسی کور پرایم ۵٫۱٫۱ G361HXXU0APC1
Unknown(AMO) SM-G386F گلکسی کور ال تی ای ۴٫۲٫۲ G386FXWUANE2
Unknown(MTA) SM-G900W8 گلکسی اس ۵ ۵٫۱٫۱ G900W8VLU1COI4
اروگوئه (UPO) SM-G800H گلکسی اس ۵ مینی ۵٫۱٫۱ G800HXXU1BPC1
ویتنام (XEV) SM-N915F گلکسی نوت اج ۵٫۱٫۱ N915FXXS1CPD3