موبایلستان سایت تخصصی ابزارهای هوشمند

موتوشاب، موتور برنامه ساز شبکه های اجتماعی، راه اندازی شد

این پروژه محصول همکاری سازمان فناوری اطلاعات، دانشگاه شریف و انجمن کامپیوتر ایران است. موتوشاب ابزار برنامه سازی منبع باز است که به تولیدکنندگان شبکه های اجتماعی بومی اجازه می دهد نسبت به راه اندازی این شبکه ها اقدام کنند.
در جریان همایش حمایت از توسعه شبکه های اجتماعی، علاوه بر راه اندازی موتوشاب و پرتال جامع شبکه های اجتماعی آنلاین، بهره برداری از دستاوردهای پروژه ملی توسعه امن شبکه های اجتماعی داخلی نیز با حضور وزیر ارتباطات و دبیر شورای عای فضای مجازی آغاز شد.
در راستای این پروژه همچنین کتاب راهکارهای توسعه امن برای شبکه های اجتماعی آنلاین داخلی توسط سازمان فناوری اطلاعات رونمایی شد. در این مراسم اسناد توصیه های امنیتی و حریم خصوصی در شبکه های اجتماعی و بسته های آگاهی رسانی فعالیت امن در شبکه های اجتماعی با رویکرد حفظ امنیت و حریم خصوصی نیز معرفی شدند.