موبایلستان سایت تخصصی ابزارهای هوشمند

کدام درمقابل ضربه مقاومت بیشتری دارند ؟ گلکسی اس ۷ یا اچ تی سی ۱۰؟

با توجه به اینکه در ساخت بدنه ی گوشی اچ تی سی ۱۰ از فلز استفاده گردیده و در طرف مقابل در ساخت گلکسی اس ۷ از شیشه استفاده شده است ، احتمالا با نگاهی سریع فکر کنید که اچ تی سی ۱۰ در مقابل ضربات مقاومت بیشتری را نشان خواهد داد.

موسسه ی Phone Buffs با استفاده از یک ماشین که آن را Professional Drop Test Machine می نامد این دو پرچمدار سال ۲۰۱۶ را از نظر مقاومت بدنه در برابر ضربات آزمایش نموده است ، اساس آزمایش بدین صورت است که گوشی ها از ارتفاع کنترل شده ی یک متری چند بار رها می شوند تا پس از برخورد با زمین میزان صدمات وارد به آنها اندازه گیری شود ، یکبار گوشی ها را به روی صفحه ی نمایش رها می کنند ، یک بار آن ها را به صورتی رها می کنند که به روی لبه ی سمت چپ و یا سمت راستی سقوط کند ، مرحله های بعدی نیز مربوط به سقوط بر روی قاب پشتی و سقوط بر روی قسمت تحتانی گوشی می باشد.

اگر گوشی مذکور بتواند از یک دور کامل از این سقوط های متوالی سالم به بیرون آید به مرحله ی بعد می رود بدین صورت که آنقدر گوشی را به روی صفحه ی نمایش می اندازند تا دیگر نتوان با آن تماس تلفنی برقرار کرد ، در تست سقوط بر روی قاب پشتی همان طور که انتظار می رفت اچ تی سی ۱۰ با توجه به جنس فلزی اش توانست تا میزان صدمه ی کمتری از گلکسی اس ۷ ببیند ، در مرحله ی سقوط بر روی لبه ی تحتانی هر دو گوشی در یک سطح عمل کردند و در واقع هر دو ی این گوشی ها در قسمت سمت راست لبه ی تحتانی دچار صدماتی شدند ، و در مرحله سی سقوط بر روی لبه ی کناری نیز دو گوشی در یک اندازه دچار آسیب شدند ، در مرحله ی بعد نوبت به سقوط بر روی صفحه ی نمایش می رسد و پس از این مرحله مشاهده شد که صفحه ی نمایش هر دوی این گوشی ها دچار شکستگی شدند ولی برخلاف گلکسی اس ۷ که پس از شکسته شدن صفحه اش دیگر کار نمی کرد ، گوشی اچ تی سی ۱۰ همچنان بدون مشکل خاصی کار میکرد.

برای مشخص کردن میزان فاصله ای که این دو گوشی در مقاومت صفحه ی نمایش با هم دارند تیم Phone Buff اچ تی سی ۱۰ را چندین بار دیگر به روی صفحه ی نمایش به زمین انداخت و هربار پس از برداشتن آن از زمین سعی کرد تا با آن تماس تلفنی برقرار کند که پرچمدار اچ تی سی موفق شد تا ۳۱ سقوط دیگر بر روی صفحه ی نمایش را تحمل نماید و کارایی خود را از دست ندهد و سرانجام با سقوط شماره ی ۳۲ بر روی صفحه ی نمایش اچ تی سی ۱۰ نیز کارایی خود را کاملا از دست داد.