آخرین آپدیت سرفیس پرو ۴ افزایش هماهنگی کیبورد را به همراه دارد

آخرین آپدیت سرفیس پرو ۴ افزایش هماهنگی کیبورد را به همراه دارد

مایکروسافت اخیرا یک آپدیت سفت افزار (فریم ور) برای سرفیس پرو ۴ منتشر کرده که ثبات و هماهنگی کیبورد های سرفیس را افزایش میدهد. آپدیت اخیر به عنوان “آپدیت سفت افزار سیستمی – ۱۲/۱۷/۲۰۱۵” یا “آپدیت سخت افزار سیستم ۱۲... ادامه ...