ظرفیت بزرگ‌ترین دیتاسنتر جهان دو برابر شد

ظرفیت بزرگ‌ترین دیتاسنتر جهان دو برابر شد

بعد از رخداد برگزیت شرکت‌های بزرگ در تکاپو برای حفظ موقعیت و جایگاه خود هستند در همین راستا اکوئینیکس Equinix که بزرگترین شرکت تامین کننده دیتاسنترهای جهان است، ظرفیت بزرگترین مرکز داده خود را در انگلیس به دو برابر ... ادامه ...