جی میل بالاخره از Microsoft Exchange Accounts پشتیبانی کرد

جی میل بالاخره از Microsoft Exchange Accounts پشتیبانی کرد

جی میل بالاخره از Microsoft Exchange Accounts پشتیبانی کرد     سرویس ایمیل گوگل که زمانی با نام گوگل میل شناخته می شد و اکنون با نام جی میل شناخته می شود یکی از محصولات اصلی گوگل به شمار می آید. جی م... ادامه ...