ربات Rolling Bot LG : عجیب و غریب ترین ربات دنیای تکنولوژی

ربات Rolling Bot LG : عجیب و غریب ترین ربات دنیای تکنولوژی

در سال های گذشته شاید حضور ربات ها در بین مردم مخصوصا در ایران تاحدودی دور از ذهن بود ، اما باید این نکته را در نظر داشته باشید که گوشی هوشمند تلویزیون های هوشمند و … همگی به عنوان یک ربات در کنار شما بحس... ادامه ...