برای بکاپ از بوت لودر گوشی باید روت باشه
برای روت هم باید بوت لودرو باز کنی!