ببینید خداییش اپل چقدر به فکر مشتریاشه
به خودش فشار میاره که امسال برای طرفدارای ایفون عالی باشه
دمشون گرم