• خانه
  • اخبار
  • فیسبوک در سال ۲۰۹۸ به گورستانی از کاربران تبدیل می شود

فیسبوک در سال ۲۰۹۸ به گورستانی از کاربران تبدیل می شود

در حال حاضر سیاست شبکه اجتماعی فیسبوک در خصوص حساب کاربری کاربرانی که فوت می کنند بدین نحو است که این حساب می تواند همچنان به بقا آنلاین خود ادامه دهد و یا به محلی برای بزرگداشت دیجیتال زندگی آنها تبدیل شود.
اما این سیاست فیسبوک در خصوص کاربران متوفی در طولانی مدت می تواند به مشکلی بزرگ تبدیل شود که گریبانگیر فیسبوک شود: زمانی که تعداد کاربران متوفی بیش از تعداد کاربران در قید حیات این شبکه اجتماعی شود.
بنا بر محاسباتی که توسط یک دانشجوی دوره دکتری، هاشم صدیقی، انجام شده تعداد کاربران فوت شده فیسبوک در همین قرن و به طور دقیق تر تا سال ۲۰۹۸ از تعداد کاربران زنده این شبکه اجتماعی پیشی می گیرد.
صدیقی که در دانشگاه ماساچوست مشغول تحصیل است پس از مطالعه روند رشد فیسبوک و مقایسه آن با میزان مرگ ومیر اعلام شده توسط مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها به این نتایج دست یافت.
تحقیق صدیقی توسط Fusion.net مورد حمایت قرار گرقته است. این سایت اظهار داشته که فیسبوک در مسیری حرکت می کند که این شبکه مطرح اجتماعی را به یک “گورستان دیجیتال” تبدیل خواهد کرد.
اگر این محاسبات صحت داشته باشند، چرخ زدن در فیسبوک در سال ۲۰۹۸ می تواند بسیار ترسناک و دلهره آور باشد؛ البته نه به اندازه گشت زدن در شهر مردگان +Google در سال ۲۰۱۶ !

مطلب پیشنهادی