وقتی اندازه رو حاضر شد بزرگ کنه دیگه طبیعی بود که این سری به فکر افزایش رزولوشن باشه