خوب واقعا خسته نباشی که لینک گوگل پلی و گذاشتی!
این برنامه رو به ایران نمیده!
بهتر بود اصل فایل نصبی و در اختیار قرار میدادی!