ای ول به امپراتور گوشیهای هوشمند جهان بلک بری شاه توت اولین برند جهان واقعا خیلی زیباست از لحاظ سخت افزاری هم اکی هست .

با تشکر از شرکت بلک بری