مطلب مفیدی بود مخصوصا بخش معرفی مشخصاتشان
موفق باشید