تماس

31 دسامبر 2014

آدرس : تهران ، تقاطع خیابان حافظ و جمهوری ، پاساژ علائدین – طبقه ششم – واحد ۶۲۳

ساعت کاری فروشگاه : ۱۱ صبح الی ۷ شب (امکان فروش حضوری وجود ندارد)

تلفن مسئول فروشگاه : ۰۹۱۲۴۸۸۰۴۰۷

تلفن مدیرسایت : ۰۹۱۹۰۰۳۴۹۳۴