فهرست به روز رسانی های جدید سامسونگ منتشر شد

27 مهر 1395

سامسونگ تعداد بسیار زیادی گوشی و تبلت در بازار عرضه کرده است و به طور مرتب و معین به روز رسانی های نرم افزاری برای این گوشی ها منتشر می کند.

این به روز رسانی ها ممکن است شامل به روز رسانی های بزرگ و حجیم مثل به روز رسانی هایی که یه نسخه جدید از سیستم عامل را به همراه می آورند باشد و یا به روز رسانی های کوچک که کمی پایداری دستگاه را بهبود بخشیده و تعدادی باگ را رفع می کنند.

به روز رسانی های سامسونگ برای گوشی های مختلف هر روزه در مناطق مختلف جهان عرضه می شوند و شما با مشاهده ی فهرست زیر می توانید بفهمیدکه کدام به روز رسانی در ۲۴ ساعت گذشته برای کدام گوشی منتشر شده است.

 

شما می توانید با سر زدن به این سایت و وارد کردن نوع و مدل گوشی خود اقدام به دانلود این به روز رسانی ها بکنید.

 

در زیر می توانید فهرست جدید ترین به روز رسانی های سامسونگ را مشاهده کنید:

Country (Product Code)ModelModel NameVersionPDA
Algeria(TMC)GT-I9060IGALAXY GRAND Neo Plus۴٫۴٫۴I9060IXXU0APG1
Argentina(ARO)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥۶٫۰٫۱J710MNUBU1API5
Australia (Telstra)(TEL)SM-R750BGear S۲٫۲٫۱٫۴R750BVJU2BPI1
Austria (A1)(MOB)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPD4
Austria (A1)(MOB)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPI1
Baltic(SEB)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0API2
Baltic(SEB)SM-T805GALAXY Tab S۶٫۰٫۱T805XXU1CPH5
Baltic(SEB)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Bosnia and Herzegovina(TEB)SM-J320FN۵٫۱٫۱J320FNXXU0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXS0APH1
Bosnia and Herzegovina (BH TELECOM)(BHT)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Bulgaria(BGL)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APH5
Bulgaria(BGL)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APE1
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXS0APH1
Bulgaria (VVT)(VVT)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Canada (Globalive Wind Mobile)(GLW)SM-N910W8GALAXY Note4۶٫۰٫۱N910W8VLU1DPE2
Chile (Claro)(CHL)SM-G930FGalaxy S7۶٫۰٫۱G930FXXU1BPH8
Chile (Telefonica)(CHT)SM-G900MGALAXY S5۵G900MUBU1BOK3
Chile (Telefonica)(CHT)SM-G900MGALAXY S5۶٫۰٫۱G900MUBU1CPE3
Colombia (Movistar)(COB)SM-A300MGALAXY A3۵٫۰٫۲A300MUBU1BPB2
Colombia (Movistar)(COB)SM-A300MGALAXY A3۵٫۰٫۲A300MUBS1BPH7
Croatia (TELE2)(TWO)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0API2
Croatia (TELE2)(TWO)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Croatia (VIPNET)(VIP)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPI1
Croatia (VIPNET)(VIP)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPD4
Czech Republic (O2C)(O2C)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPF4
France(XEF)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPJ1
France (Orange)(FTM)SM-G901FGALAXY S5۵٫۰٫۲G901FXXU1BOC4
France (Orange)(FTM)SM-G901FGALAXY S5۶٫۰٫۱G901FXXU1CPH5
France (SFR)(SFR)SM-A510FGalaxy A5 ⑥۶٫۰٫۱A510FXXU2BPH3
France (SFR)(SFR)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPI1
France (SFR)(SFR)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPE1
آپدیت مارشمالو برای نسخه Exynos موبایل Galaxy Note 4
Germany(DBT)SM-T800GALAXY Tab S۵٫۰٫۲T800XXU1BOJ1
Germany(DBT)SM-T800GALAXY Tab S۶٫۰٫۱T800XXU1CPHF
Germany(DBT)SM-T813۶٫۰٫۱T813XXU2APJ1
Germany (O2)(VIA)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCU0API1
Germany (O2)(VIA)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCU0APE3
Greece(EUR)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXS0APH1
Greece(EUR)SM-A310FGalaxy A3 ⑥۶٫۰٫۱A310FXXU2BPH8
Greece(EUR)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCS0APH3
Greece(EUR)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXXU0API5
Greece(EUR)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Guatemala(TGU)SM-G935FGalaxy S7 edge۶٫۰٫۱G935FXXU1BPH8
Guatemala(TGU)SM-G930FGalaxy S7۶٫۰٫۱G930FXXU1BPH8
Hungary(XEH)SM-T805GALAXY Tab S۵٫۰٫۲T805XXU1BOJ1
Hungary(XEH)SM-T805GALAXY Tab S۶٫۰٫۱T805XXU1CPH5
India(INS)SM-A800IGalaxy A8۶٫۰٫۱A800IXXU2BPJ1
India(INS)SM-G313HGALAXY ACE NXT۴٫۴٫۲G313HDDS0APJ1
India(INS)SM-G313HGALAXY ACE NXT۴٫۴٫۲G313HDDS0API2
India(INU)SM-G313HGALAXY ACE NXT۴٫۴٫۲G313HDDS0API2
India(INU)SM-G313HGALAXY ACE NXT۴٫۴٫۲G313HDDS0APJ1
Iraq(MID)SM-J320FGalaxy J3۵٫۱٫۱J320FXXU0API3
Iraq(MID)GT-I9060IGALAXY GRAND Neo Plus۴٫۴٫۴I9060IXXU0APG1
Ireland (Meteor)(MET)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPF4
Italy(ITV)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXS0APH1
Italy(ITV)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Italy (Wind)(WIN)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPI1
Italy (Wind)(WIN)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPE1
Kazakhstan(SKZ)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APH5
Kazakhstan(SKZ)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APE1
Mauritius(MRU)SM-J320FGalaxy J3۵٫۱٫۱J320FXXU0API3
Mexico (Telcel)(TCE)SM-T113NUGALAXY Tab E۴٫۴٫۴T113NUUBU0API1
Mexico (Telcel)(TCE)SM-T700GALAXY TabS۶٫۰٫۱T700XXU1CPH9
Mexico (Telcel)(TCE)SM-T113NUGALAXY Tab E۴٫۴٫۴T113NUUBU0APH2
Morocco (MAT)(MAT)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPF6
Morocco (MAT)(MAT)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPI5
Morocco (MWD)(MWD)SM-J500HGalaxy J5۶٫۰٫۱J500HXXU1BPJ3
Open Austria(ATO)SM-T800GALAXY Tab S۶٫۰٫۱T800XXU1CPHF
Pakistan (PAK)(PAK)GT-I9060IGALAXY GRAND Neo Plus۴٫۴٫۴I9060IXXU0APG1
Philippines (Open Line)(XTC)SM-G600FYGALAXY On7۵٫۱٫۱G600FYXXU1API3
Poland(XEO)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
Poland(XEO)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXS0APH1
Poland (PLUS)(PLS)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCU0APE3
Poland (PLUS)(PLS)SM-A500FUGALAXY A5۶٫۰٫۱A500FUXXU1CPH3
Poland (PLUS)(PLS)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPE1
Poland (PLUS)(PLS)SM-A500FUGALAXY A5۵٫۰٫۲A500FUXXU1BOL2
Poland (PLUS)(PLS)SM-N910FGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910FXXU1DPI1
Poland (PLUS)(PLS)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCS0APH3
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPI1
Romania (Vodafone)(CNX)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPD4
Russia(SER)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APE1
Russia(SER)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APH5
Saudi Arabia(KSA)SM-J320FGalaxy J3۵٫۱٫۱J320FXXU0API3
Saudi Arabia(ACR)GT-I9060IGALAXY GRAND Neo Plus۴٫۴٫۴I9060IXXU0APG1
Slovenia(SIO)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APH5
Slovenia(SIO)SM-T116GALAXY Tab3 Lite۴٫۴٫۴T116XXU0APE1
Slovenia (Mobitel)(MOT)SM-T805GALAXY Tab S۵٫۰٫۲T805XXU1BOJ1
Slovenia (Mobitel)(MOT)SM-T805GALAXY Tab S۶٫۰٫۱T805XXU1CPH5
Slovenia (Si.mobil)(SIM)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPI1
South Africa (XFM)(XFM)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPF6
South Africa (XFM)(XFM)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPI5
South East Europe(SEE)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0APF1
South East Europe(SEE)SM-G355HNGALAXY CORE2۴٫۴٫۲G355HNXXU0API2
Spain(PHE)SM-J320FN۵٫۱٫۱J320FNXXU0API4
Sweden(VDS)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPF4
فبلت Samsung Galaxy Note 7 به پورت Type-C USB مجهز می‌شود
Trinidad and Tobago(EON)SM-T113NUGALAXY Tab E۴٫۴٫۴T113NUUBU0API1
Trinidad and Tobago(EON)SM-T113NUGALAXY Tab E۴٫۴٫۴T113NUUBU0AOJ2
Trinidad and Tobago(TTT)SM-G531HGALAXY GRAND Prime۵٫۱٫۱G531HUBU0APE2
Trinidad and Tobago(TTT)SM-G531HGALAXY GRAND Prime۵٫۱٫۱G531HUBU0API1
United Arab Emirates(XSG)GT-I9060IGALAXY GRAND Neo Plus۴٫۴٫۴I9060IXXU0APG1
United Kingdom(VIR)SM-A500FUGALAXY A5۶٫۰٫۱A500FUXXU1CPH3
United Kingdom(VIR)SM-A500FUGALAXY A5۵٫۰٫۲A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR)SM-A500FUGALAXY A5۵٫۰٫۲A500FUXXU1BOJ6
United Kingdom (EE) (EVR)SM-G901FGALAXY S5۵٫۰٫۲G901FXXU1BOK2
United Kingdom (EE) (EVR)SM-A500FUGALAXY A5۶٫۰٫۱A500FUXXU1CPH3
United Kingdom (EE) (EVR)SM-G901FGALAXY S5۶٫۰٫۱G901FXXU1CPHA
United Kingdom (H3G)(H3G)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCU0APE3
United Kingdom (H3G)(H3G)SM-J100HGalaxy J1۴٫۴٫۴J100HXCU0API1
United Kingdom (Vodafone)(VOD)SM-A310FGalaxy A3 ⑥۶٫۰٫۱A310FXXU2BPI8
Unknown(CHX)SM-G930FGalaxy S7۶٫۰٫۱G930FXXU1BPH8
Unknown(BVO)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥۶٫۰٫۱J710MNUBU1API5
Unknown(ANP)SM-G903FGalaxy S5 neo۶٫۰٫۱G903FXXU1BPF4
Unknown(ALE)SM-J710MNGalaxy J7 ⑥۶٫۰٫۱J710MNUBU1API5
Unknown(XNZ)SM-T705YGALAXY TabS۶٫۰٫۱T705YDOU1CPI4
Unknown(MTZ)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPI5
Unknown(XNZ)SM-T705YGALAXY TabS۵٫۰٫۲T705YDOU1BOK1
Unknown(MTZ)SM-N910CGALAXY Note4۶٫۰٫۱N910CXXU2DPF6

 

 

منبع:sammobile.com

0
برچسب ها :

دیدگاه شما

سوال امنیتی * زمان ورود پاسخ سوال امنیتی به پایان رسیده است. توسط دکمه مربوطه سوال را ریفرش کنید

بدون دیدگاه

    مطلب پیشنهادی
    ×   چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟