اخبار

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی

یکی از اقداماتی که باید هر بار بعد از خرید یک دیوایس انجام دهید به‌روز نگه داشتن نرم افزار آن است، زیرا با هر بار آپدیت، در کنار برطرف شدن مشکلات امنیتی یا سیستمی، امکانات جدیدی نیز به رابط کاربری سیستم عامل گوشی هوشمند شما اضافه می‌شود.

در ادامه می‌توانید لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی تلفن‌های هوشمند ساخت سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در لیست زیر آمده و برای سهولت در یافتن دیوایس مد نظرتان، با توجه به سال عرضه، در جدول‌های جداگانه قرار گرفته‌اند.

 

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۴)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی اپتیموس L2 II E435 اندروید ۴٫۱٫۲
ال جی اپتیموس L1 II Tri E475 اندروید ۴٫۱٫۲
ال جی اپتیموس F3Q اندروید ۴٫۱٫۲
ال جی GX F310L اندروید ۴٫۳
ال جی G Pro 2 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی L40 Dual D170 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L40 D160 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L45 Dual X132 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L70 Dual D325 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L70 D320N اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L90 D405 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L90 Dual D410 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 mini اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G2 mini LTE اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 mini LTE (Tegra) اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی F70 D315 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L65 Dual D285 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Lucid 3 VS876 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L80 Dual اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L80 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Volt اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 S Dual اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 S اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی L65 D280 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 (CDMA) اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی G3 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی G3 LTE-A اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی G Vista (CDMA) اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی L20 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L30 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L50 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Fino اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G Vista اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 A اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی F60 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L60 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L60 Dual اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Stylus اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Bello اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Screen اندروید ۴٫۴٫۴ کیت کت
ال جی G3 Dual-LTE اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ بعضی مدل‌ها به اندروید ۵٫۰٫۲ آپدیت می‌شوند)
ال جی G2 Lite اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Prime اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Tribute اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۵)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی Magna اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Spirit اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Leon اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Joy اندروید ۴٫۴ کیت کت
ال جی G Flex2 اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱٫۱)
ال جی AKA اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G4 Stylus اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱)
ال جی G Stylo اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4c اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4 Dual اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4 Beat اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Bello II اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Tribute 2 اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Wine Smart اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Zero اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Nexus 5X اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی V10 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Vista 2 اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی(عرضه شده در ۲۰۱۶)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی Ray اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K4 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K5 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K7 اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K8 اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی K10 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Stylus 2 اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X screen اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X cam اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X style اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X Power اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی G5 اندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو
ال جی G5 SE اندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو
ال جی Stylo 2 اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی Stylo 2 Plus اندروید ۶٫۰ مارشمالو
لیست آخرین آپدیت تبلت های ال جیلیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی G Pad 8.3 LTE اندروید ۴٫۲٫۲ (آپدیت اندروید ۵٫۰ برای این تبلت در نظر گرفته شده)
ال جی G Pad 7.0 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 8.0 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1 اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1 LTE اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad 8.0 LTE اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 7.0 LTE اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad II 8.0 LTE اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 10.1 اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 8.3 LTE اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad X 8.0 اندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی * زمان ورود پاسخ سوال امنیتی به پایان رسیده است. توسط دکمه مربوطه سوال را ریفرش کنید

این مطلب را هم ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا