لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی

17 خرداد 1395

یکی از اقداماتی که باید هر بار بعد از خرید یک دیوایس انجام دهید به‌روز نگه داشتن نرم افزار آن است، زیرا با هر بار آپدیت، در کنار برطرف شدن مشکلات امنیتی یا سیستمی، امکانات جدیدی نیز به رابط کاربری سیستم عامل گوشی هوشمند شما اضافه می‌شود.

در ادامه می‌توانید لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی را مشاهده کنید. لازم به ذکر است که تمامی تلفن‌های هوشمند ساخت سال ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در لیست زیر آمده و برای سهولت در یافتن دیوایس مد نظرتان، با توجه به سال عرضه، در جدول‌های جداگانه قرار گرفته‌اند.

 

لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۴)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی اپتیموس L2 II E435اندروید ۴٫۱٫۲
ال جی اپتیموس L1 II Tri E475اندروید ۴٫۱٫۲
ال جی اپتیموس F3Qاندروید ۴٫۱٫۲
ال جی GX F310Lاندروید ۴٫۳
ال جی G Pro 2اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی L40 Dual D170اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L40 D160اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L45 Dual X132اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L70 Dual D325اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L70 D320Nاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L90 D405اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L90 Dual D410اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 miniاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G2 mini LTEاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G2 mini LTE (Tegra)اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی F70 D315اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L65 Dual D285اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Lucid 3 VS876اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L80 Dualاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L80اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Voltاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 S Dualاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Sاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی L65 D280اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 (CDMA)اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی G3اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی G3 LTE-Aاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی G Vista (CDMA)اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی)
ال جی L20اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L30اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L50اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Finoاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G Vistaاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Aاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی F60اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L60اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L60 Dualاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Stylusاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Belloاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G3 Screenاندروید ۴٫۴٫۴ کیت کت
ال جی G3 Dual-LTEاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ بعضی مدل‌ها به اندروید ۵٫۰٫۲ آپدیت می‌شوند)
ال جی G2 Liteاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی L Primeاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی Tributeاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی (عرضه شده در ۲۰۱۵)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
گوگل دو آرشیو عظیم عکس و ویدیو را برای یادگیری ماشینی ارائه کرد
ال جی Magnaاندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Spiritاندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Leonاندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Joyاندروید ۴٫۴ کیت کت
ال جی G Flex2اندروید ۵٫۰٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱٫۱)
ال جی AKAاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت
ال جی G4 Stylusاندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۱)
ال جی G Styloاندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4cاندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4 Dualاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰)
ال جی G4 Beatاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Bello IIاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Tribute 2اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Wine Smartاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی Zeroاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Nexus 5Xاندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی V10اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Vista 2اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی(عرضه شده در ۲۰۱۶)لیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
ال جی Rayاندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K4اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K5اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K7اندروید ۵٫۱ آب نبات چوبی
ال جی K8اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی K10اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی (قابل ارتقا به اندروید ۶٫۰ مارشمالو)
ال جی Stylus 2اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X screenاندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X camاندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X styleاندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی X Powerاندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی G5اندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو
ال جی G5 SEاندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو
ال جی Stylo 2اندروید ۶٫۰ مارشمالو
ال جی Stylo 2 Plusاندروید ۶٫۰ مارشمالو
لیست آخرین آپدیت تبلت های ال جیلیست آخرین آپدیت گوشی های ال جی
همراه ۲۰ دلاری وال مارت شرکت‌های بزرگ را به چالش می‌کشد
ال جی G Pad 8.3 LTEاندروید ۴٫۲٫۲ (آپدیت اندروید ۵٫۰ برای این تبلت در نظر گرفته شده)
ال جی G Pad 7.0اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 8.0اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1اندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 10.1 LTEاندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad 8.0 LTEاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad 7.0 LTEاندروید ۴٫۴٫۲ کیت کت (قابل ارتقا به اندروید ۵٫۰ آب نبات چوبی)
ال جی G Pad II 8.0 LTEاندروید ۵٫۰٫۲ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 10.1اندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad II 8.3 LTEاندروید ۵٫۱٫۱ آب نبات چوبی
ال جی G Pad X 8.0اندروید ۶٫۰٫۱ مارشمالو
0
برچسب ها :

دیدگاه شما

سوال امنیتی * زمان ورود پاسخ سوال امنیتی به پایان رسیده است. توسط دکمه مربوطه سوال را ریفرش کنید

بدون دیدگاه

    مطلب پیشنهادی