فیلترهاهمه سوالاتبازحل شدهبسته شدهبدون پاسخ

بسته شدهAvatarسجاد پرسیده شد 2 ماه قبل • 
29 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سوال : دیر کرد

بسته شدهAvatarارش پرسیده شد 3 ماه قبل • 
36 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سوال : سوال فنی

بسته شدهAvatarنیکی پرسیده شد 4 ماه قبل • 
37 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarkahnooj پرسیده شد 4 ماه قبل • 
95 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarmosaferezamaneh پرسیده شد 5 ماه قبل • 
40 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarneda90 پرسیده شد 4 ماه قبل • 
47 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarآذرمی پرسیده شد 5 ماه قبل • 
45 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarspectre پرسیده شد 6 ماه قبل • 
51 نمایش2 پاسخ0 امتیاز

46 نمایش1 پاسخ0 امتیاز

بسته شدهAvatarابوذر شولی پرسیده شد 6 ماه قبل • 
41 نمایش1 پاسخ0 امتیاز
سوال : y600-u20

بسته شدهAvatarsajad پرسیده شد 6 ماه قبل
126 نمایش7 پاسخ0 امتیاز
سوال : رجیستری

بسته شدهAvatarمحسن پرسیده شد 6 ماه قبل • 
80 نمایش2 پاسخ0 امتیاز