خیلی قشنگه. مخصوصا چرمهاش. سخت افزارشم عالیه. فقط باید دید این چرم چقدر مقاومه. البته بیشتر بحث لوکس بودنه و هر چقدر لوکستر مراقبت بیشتر میخواد