گوشیه خوبیه قیمتش مناسبه حتما فروش خوبی رو تجربه میکنه