• خانه
  • اخبار
  • مقایسه گلکسی اس ۷ اج با سیستم عامل اندروید ۶ و ۷ و پردازنده های مختلف
مقایسه اس 7 اج

مقایسه گلکسی اس ۷ اج با سیستم عامل اندروید ۶ و ۷ و پردازنده های مختلف

مقایسه گلکسی اس ۷ اج با سیستم عامل اندروید ۶ و ۷ و پردازنده های مختلف

گلکسی اس ۷ اج بروزرسانی اندروید ۷٫۰ نوقا شده است و ما در این جا تغییرات نرم افزاری این دستگاه با سیستم عامل های مختلف را پوشش می دهیم. و تمامی این آزمون ها و ثبت نتایخ میان گوشی گلکسی اس ۷ اج با سیستم عامل اندروید ۶ و سیستم عامل اندروید ۷  نسخه بین المللی اکسینوس  ۸۸۹ و همچنین دستگاه گلکسی اس ۷ اج با سیستم عامل اندروید ۶ به همراه پردازنده اسنپ دراگون ۸۲۰ می باشد.

وب گردی

بر اساس نتایج به دست آمده در بخش وب گردی Web browsing برای این دستگاه با سیستم عامل اندروید  ۶ ( Marshmallow) و اکسینوس ۸۸۹ عدد بزرگتر  ۱۳:۳۲ ساعت و در سیستم عامل اندروید ۷ نوقا و اکسینوس  ۸۸۹ عدد ۱۰:۳۵ ساعت بوده است.و برای این دستگاه با اندروید ۶ و اسنپ دراگون ۸۲۰ عدد ۱۰:۰۹ ثبت شده است.

مقایسه گلکسی اس 7 اج

پخش ویدئو

در بخش پخش ویدئو Video playback نتایج جالبی بدست آمده است و آن این است برای اندروید ۶ و اکسینوس  ۸۸۹ ما شاهد عدد بزرگتر  ۲۰:۰۸ ساعت هستیم در حالی که برای اندروید ۷ و اکسینوس  ۸۸۹ ما ۱۵:۱۲ ساعت را می بینیم برای گلکسی اس ۷ با اندروید ۶ و اسنپ دراگون ۸۲۰ عدد ۱۶:۵۴ ساعت را می بینیم.

مقایسه گلکسی اس 7 اج

زمان مکالمه

همچنین زمان مکالمه Talk time نیز برای اندروید ۶ و اکسینوس  ۸۸۹ ما شاهد ۲۴:۲۹ ساعت هستیم در حالی که برای اندروید ۷ و اکسینوس  ۸۸۹ ما عدد بزگتر  ۲۶:۱۳ ساعت را می بینیم برای گلکسی اس ۷ با اندروید ۶ و اسنپ دراگون ۸۲۰ عدد۲۲:۳۲ ساعت را می بینیم.

مقایسه گلکسی اس 7 اج

مطلب پیشنهادی