وحید صدوقی مدیرعامل همراه اول ماند

رئیس، نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل همراه اول مشخص شدند.

به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، در اولین جلسه هیأت مدیره جدید شرکت ارتباطات سیار ایران که صبح امروز در برج همراه برگزار شد، علی بقایی به عنوان رییس هیأت مدیره و مجتبی جعفری به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران به مدت دو سال انتخاب شدند.

 

mci-sadoghi

 

همچنین در این مراسم وحید صدوقی به مدت دو سال دیگر به عنوان مدیرعامل همراه اول معرفی و ابقا شد.

علاوه بر علی بقایی و مجتبی جعفری؛ محمدرضا مدرس خیابانی، اسدالله دهناد و بهزاد خان سفید سه عضو دیگر هیأت مدیره را تشکیل می دهند که در جلسه حضور داشتند.

در آغاز این جلسه، از اعضای هیأت مدیره سابق همراه اول شامل مسعود مهردادی، مجتبی جعفری، رسول سرائیان، حمیدرضا رفیعی و ناصر یوسف پور که در جلسه نیز حضور داشتند،  تقدیر به عمل آمد.

مطلب پیشنهادی