مقاله خیلی جالبی بود.
من خیلی وقته که مگ دیجی کالا رو دنبال میکنم ولی دقت نکرده بودم که با وردپرس طراحی شده. دیدم رو نسبت به وردپرس تغییر داد!