سلام من حالت اصلی رو انتخاب کرذم ولی صفحه گوشیم خاموش شده توروخدا کمک کنید