quess-satellite-2016-07-29-02

این چنین تاثیراتی در زمین برای فاصله ی ۳۰۰ کیلومتری اثبات شده است اما فوتون ها درون فیبر های نوری حرکت می کردند و در هوا پراکنده می شدند و اندازه گیری را غیر قابل امکان می ساختند. ماهواره ی QUESS فوتون ها را در فضای خلا منتشر خواهد کرد که این کار از لحاظ تئوری مسافت پرتاب را بالاتر می برد.

این تیم آزمایشات کوانتومی را برای مدت دو سال ادامه خواهند داد و فیزیکدان چائویانگ در مصاحبه با مجله ی Nature گفته است که اگر آزمایشات به خوبی پیش بروند، چین حتما ماهواره های بیشتری را ارسال خواهد کرد. او تخمین می زند که برای ایجاد یک شبکه ی امن ارتباطات کوانتومی به ۲۰ ماهواره نیاز است. تحقیقات مشابهی نیز توسط محققان کانادایی در حال انجام است. آنان قصد دارند تا فوتون های مرکب را در زمین تولید کنند و در میکرو ماهواره های micro tube پرتاب کنند. محققان ایتالیایی نیز به صورت مشابه قصد دارند تا فوتون های مرکب را از آینه های نصب شده بر روی ماهواره های موجود پرتاب نمایند.

این تحقیقات ممکن است که در طول یک دهه ی آینده به ارتباطات اینترنتی امن در فضا بیانجامد. بنا به سخنان فیزیکدان سازمان ناسا، آقای کویت، ماهواره های کوانتومی می توانند با تلسکوپ های فضایی همراه شوند تا با منابع قدرت بالای خود بتوانند ریز ترین اشیا را در قمر های مشتری ببینند.

 

منبع: Engadget