ریپورتاژ آگهی

کاردرمانی چیست؟ همه چیز درباره کاردرمانی در خانه

کاردرمانی در خانه

کاردرمانی در خانه یک مداخله منحصربه فرد چندجانبه است که مشکلات موجود در ساختار بدن، فعالیت و مشارکت کە با همکاری دیگران تشخیص داده می شود را مورد توجه قرار می دهد. آموزش کاردرمانی در منزل شامل نگهداشتن، جابه‌جایی و وضعیت دهی مناسب و اصولی بیمار است.

بە عبارت ساده تر، کاردرمانی در منزل انجام کارها و تمریناتی است که با کمک کاردرمان در خانه انجام می شود و بە بهبود بیماری و حتی تسریع بهبود آن کمک می کند.  کاردرمانی در خانە بە ارتقای سلامت، رفاە، تمرکز و  ایجاد رابطەی بهتر با محیط از جملە حمام رفتن، نظافت کردن و انجام کارهای روزانە کمک می کند. انجام منظم و مرتب کاردرمانی یا توابخشی در منزل بە بیمار این امکان را می دهد کە بە مرور زمان، بدون نیاز بە کمک دیگران بە تفریح و مشارکت در گروههای اجتماعی بپردازد.

 

کار درمانی در منزل برای چه افرادی لازم است؟

تمامی افراد دارای اختلال کە کاردرمانی برای آنها انجام میشود بنا بە تجویز کاردرمان،  تمریناتی را نیز در خانە انجام می دهند . همچنین کاردرمانی در خانە برای آن دستە از افرادی کە در مراکز کاردرمانی و مطب بی قراری میکنند )مانند کودکان) تجویز می شود.

کمک بە انجام بهتر کارهای روزانە علی الخصوص در کودکان و بررسی میزان تاثیرات محیط بر رفتار بیمار، از اهداف دیگر کاردرمانی در خانە هستند.

کاردرمانی چیست؟ همه چیز درباره کاردرمانی در خانه

آیا با انجام کاردرمانی در خانه دیگر نیازی به مطب رفتن نیست؟

کار درمانی در منزل گاهی مکمل انجام کاردرمانی در مطب است و جدا از تمرینات مطب لازم است کە تمریناتی در خانە هم انجام گیرد.  بنا بر تشخیص کاردرمان، کار درمانی در خانه گاهی مکملی برای بهبودی بهتر و یا تسریع  روند بهبودی است و گاهی نە در طول درمان بلکە پس از اتمام دورەی درمان، کاردرمان تمریناتی را جهت کار درمنزل پیشنهاد می کند.

بە طور کلی کاردرمانی در خانه روشی است تا بیمار بتواند کارهای روزانە را بهتر انجام دادە و با محیط نیز بە خوبی ارتباط برقرار نماید بە همین دلیل این روش مورد پسند بسیاری از همراهان بیماران است.

 

خدمت کاردرمانی در منزل هوم کا

هوم کا مجموعه ای است که در زمینه‌ ی خدمات درمانی، مراقبتی و آزمایشگاهی در منزل و محل کار فعالیت می‌کند. با استفاده از خدمات هوم‌کا، می‌توانید از انواع مختلف خدمات درمانی، مراقبتی و  آزمایشگاهی در منزل و محل کار خود بهره‌مند شوید.

کاردرمانی در خانه نیز از جمله خدمت‌هایی است که هوم‌ کا به مخاطبان خود ارائه می دهد. با مراجعه به وبسایت هوم کا و ثبت درخواست کاردرمانی در منزل، متخخصان هوم‌کا با شما تماس گرفته و بعد از ثبت نهایی درخواست، در زمان و مکانی که شما تعیین کرده‌اید، برای انجام خدمات مورد نظر حاضر خواهند شد.

سرعت در انجام خدمت و پاسخگویی و همچنین استفاده از نیروی متخصص و با کیفیت از جمله مزیت‌هایی است که هوم کا با استفاده از آن، می تواند اعتماد  را در مخاطبانش به وجود آورد.

همچنین مجموعه هوم کا خدماتی نظیر آزمایش در منزل ، فیزیوتراپی در منزل ، پزشک در منزل و… را به مخاطبان خود ارائه می‌دهد.

 

آموزش کاردرمانی در منزل

کار درمانی در منزل یا توانبخشی در خانە یکی از راه ها و شاخەهای توانبخشی کودکان و بزرگسالان است. کاردرمانی در خانە برای اختلالاتی مانند اوتیسم، فلج مغزی، دیستروفی عضلانی، عقب ماندگی ذهنی و بیماریهایی از این دست در کودکان و  پارکینسون و ام اس و… در بزرگسالان انجام می شود.

انجام حرکت های کار درمانی در خانە بنا بە تشخیص پزشک انجام میشود و برای هر فرد و هر نوع بیماری متفاوت است. این حرکات در مراحل جداگانەای صورت می پذیرد کە بە طور کلی شامل مراحل زیر است:

مهارت های خودیاری: آموزش هایی مانند دوش گرفتن، غذا خوردن، انجام تکالیف روزانەی مدرسەای برای کودکان و….

مهارت های حرکتی:  با استفادە از تجهیزات و وسایل موجود در محیط مانند صندلی، مبل و…. وانجام کارهای معمول روزانە.

تجهیزات کمکی:  واکر، عصاهای کمکی، تجهیزات کمکی حرکتی کە بیمار بە کمک آن حرکت می کند.

ابزارهای الکترونیکی:  استفادە از ابزارهایی مانند موبایل و کامپیوتر و امثال آن جهت افزایش توانایی های افراد دچار سکتە مغزی برای انجام کارهای بیرون منزل.

کاردرمانی چیست؟ همه چیز درباره کاردرمانی در خانه

مزیت های کاردرمانی در خانه

توانبخشی در خانە یا کاردرمانی در خانە مزیت های بسیاری دارد کە از جملەی این مزیت ها تطبیق و عادت بە محیط است. تمریناتی مانند نشستن روی مبل، انجام تکالیف مدرسە برای کودکان، غذاخوردن مستقل، رفتن بە حمام و … فعالیت هایی است کە کاردرمان جهت تطبیق بیشتر با محیط تجویز می کند و این کارها روند بهبود را سریع تر میکند. همچنین عملکرد حرکتی را بهبود می‌بخشد، مهارت های تعادلی را تقویت و از ایجاد دفورمیتی اسکلتی جلوگیری می کند.

کار درمانی در منزل بە ایجاد رابطەی صمیمی بین بیمار و خانوادە کمک می کند و رابطەی بهتری بین بیمار و سایراعضای خانوادە برقرار می کند و منجر بە ایجاد مهارت برقراری ارتباط با افراد دیگر و محیط بیرون از خانە می شود.

 

متخصص کاردرمانی در خانه ، چگونه درمان را انجام می دهد؟

  1. شناخت بیشتر بیمار که شامل شخصیت فرد، ادراک، بینش و قضاوت کردن او می شود.
  2. ایجاد خودمراقبتی، مدیریت کارها از جملە در محیط خانە، کار، مدرسە یا دانشگاە
  3. استفادە از اصول ارگونومیک ارزیابی و شخصی سازی وسایل کمکی از قبیل وسایل ارتوپدی و….
  4. روش ‌های مخصوص بهبود قابلیت حسی افراد و مهارت‌های مربوط به خدمات دستی

 

کدام بیماری ها نیازمند کاردرمانی در خانه  هستند؟

در آمریکا بنا بە پیشنهاد بنیاد AOTA برای چند دستە از بیماری ها می توان کاردرمانی در منزل را تجویز نمود. از جملەی این بیماری ها می توان بە این موارد اشارە کرد:  اختلالات اوتیسم، تاخیر در رشد، بیش فعالی، اختلالات پردازش حسی، مولتیپل اسکلروز(MS) ،مشکلات و اختلالات رفتاری، آسیب های مغزی و فلج مغزی، آسیب های شکستگی در نواحی مختلف بدن، سرطان، اسپینا بیفیدا، سوختگی و بیماریهای مشابە.

 

کاردرمانی درمنزل برای کودکان

کاردرمانی در کل برای دو گروە از افراد دارای اختلالات ذهنی و جسمی تجویز می شود کە کاردرمانی در منزل نیز از این قاعدە مستثنی نیست. پس کاردرمانی برای آن گروە از کودکانی کە در زمینەی جسمی و ذهنی (یا منتالی) دارای مشکل هستند انجام می شود.  اختلالاتی مانند:

دیستروفی عضلانی، سندروم داون، الگوهای حرکتی نادرست، مشکلات تاخیری تعادلی، عوارض ناشی از تشنج، تاخیرهای حرکتی، اختلالات و بیماری های عصبی، اصلاح الگوی حرکتی نادرست، دررفتگی مادرزادی ران، هیپوتونی، تورتیکولی (کجی مادرزادی گردن(.و….

اما کودکانی کە بە اختلالات ذهنی دچار هستند شامل گروە گستردەای می شوند و کاردرمانی در منزل برای این دستە از بیماران نتیجەی بهتری دارد. کودکانی که به خدمات کاردرمانی ذهنی نیاز دارند دچار اختلالاتی نظیر اختلال توجه و تمرکز، اختلالات یادگیری، بیش فعالی، مشکلات حافظه، مشکلات شناختی ،کم توانی ذهنی، اوتیسم، اختلالات رفتاری و یادگیری ، مشکلات نوشتاری، مشکلات درکی شناختی، بینایی شنیداری و… هستند.

اما برخی از کودکان نیز هستند کە همزمان بە دو اختلال ذهنی و جسمی دچارند کە برای  این دستە از کودکان نیز کاردرمانی در منزل تجویز می شود.

 

 

کاردرمانی درمنزل برای کدام گروه از بزرگسالان تجویز می شود؟

بزرگسالانی کە بە کاردرمانی در منزل نیاز دارند دارای اختلالات در دو زمینە جسمی و روانی مختلفی هستند. اختلالات جسمی بزرگسالان بە دو دستەی اختلالات نورولوژیک و اختلالات ارتوپدیک اندام فوقانی تقسیم می شود.   این دو گروە اختلالات کە نیازمند کاردرمانی در خانە  می شوند موارد زیر را در بر می گیرند :

ضربە مغزی، سکتە مغزی، مشکلات و ضایعات نخاعی، بیماری های مختل کنندە اعصاب، بیماری هایی کە بە ضعف عصب منجر می شوند مانند گیلم بارە و….، پارکینسون، ام اس، محدودیت های حرکتی، ضایعات تاندونی و….

همچنین اختلالات مرتبط با ذهن و روان در بزرگسالان کە نیازمند کاردرمانی در منزل می شوند شامل این بیماری ها می شود:

اسکیزوفرنی، اختلالات خلقی) کە شامل انواع مختلفی مانند: افسردگی،دوقطبی و… می شود(، اختلالات شخصیت )که شامل انواع مختلفی مانند: اسیزوئید، اسکیزوتایپال و… می شود(، اختلالات اضطرابی )استرس، طپش قلب و(…، انواع دمانس، مشکلات مرتبط با سالمندی و….

 

هزینه کاردرمانی در منزل

هزینه کار درمانی در منزل بسته به نیاز فرد می‌تواند متفاوت باشد. برای اینکه از هزینه‌های کاردرمانی اطلاع دقیق‌تری پیدا کنید می‌توانید با مرکز درمانی مورد نظر تماس گرفته و نیاز خود را بیان کرده و سپس تعرفه‌ی دقیق این خدمات را دربافت کنید. هوم‌کا یکی از مجموعه‌هایی است که در این زمینه می‌تواند به صورت رایگان به شما مشاوره داده و اطلاعات ارزشمندی درباره‌ی کاردرمانی در منزل و تعرفه‌های آن به شما ارائه کند. در بخش بعد به معرفی هوم‌کا خواهیم پرداخت.


بیشتر بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سوال امنیتی * زمان ورود پاسخ سوال امنیتی به پایان رسیده است. توسط دکمه مربوطه سوال را ریفرش کنید

دکمه بازگشت به بالا
×   چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟