خیلی مسخرس برای A3 2017منتشر شده واسه ی A7 2017منتشر نشده تو لیست گوشی ها نیست