• خانه
  • اخبار
  • کیفیت سرویس اینترنت ارتباطات زیرساخت حدود ۴% بهبود یافته است

کیفیت سرویس اینترنت ارتباطات زیرساخت حدود ۴% بهبود یافته است

بنا بر گزارش های ارایه شده توسط معاونت نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، وضعیت سرویس اینترنت شرکت ارتباطات زیرساخت در بازه زمانی که به مرداد ماه سال جاری منتهی می شود، ۳٫۶% رشد داشته است.

 
بکی از شاخص های مورد نظر که برای تعیین افزایش کیفیت و بهبود سرویس اینترنت این شرکت مورد استفاده قرار گرفته است، حفظ شرایط پایدار در ورودی های بین الملل کشور است.

 
بر اساس پایش هایی که توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی انجام شده، میزان در دسترس بودن سرویس اینترنت این شرکت در بازه زمانی سه ماهه منتهی به مرداد ماه، به طور میانگین ۹۷٫۷۵ درصد بوده که نسبت به سه ماهه پیش از آن با میانگین ۹۴٫۱۳ درصد، رشدی حدود ۴% را نشان می دهد.

 

 

 

مطلب پیشنهادی