در کل گوشی های سری A کیفیت خوبی دارند و این سری جدید انگار بهتر از قبل هم شده