به شدت گوشی ها به لحاظ سخت افزاری شبیه به هم شدند
الان یکم خلاقیت یا نواوری میتونه برگ برنده باشه