سلام :
مقاله جالبی بود . دستتان درد نکند . من حدود یکماهی میشه که S6 Edge خریدم الحمدا… تاکنون مشکل باطری نداشتم . بهر حال ممنون از آگاهی که از مطالعه این مقالات تحصیل میشود .