کاهش تعرفه مکالمه تمامی سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل

کاهش تعرفه مکالمه تمامی سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل

مقرون به صرفه‌ترین سیم‌کارت دائمی کشور؛ مقرون‌به‌صرفه‌تر شد کاهش تعرفه مکالمه تمامی سیم‌کارت‌های دائمی ایرانسل     ایرانسل از کاهش تعرفه مکالمه تمامی سیم‌کارت‌های دائمی…