نسل بعدی باتری‌ تلفن‌های هوشمند، طول عمر دو یا سه برابری ارائه می‌کنند

نسل بعدی باتری‌ تلفن‌های هوشمند، طول عمر دو یا سه برابری ارائه می‌کنند

محققین دانشگاه استنفورد توانسته‌اند با استفاده از یک محافظ کربن نانوسکوپیک، لیتیوم متراکم‌تری را در آنُد باتری قرار دهند که در نتیجه آن شارژدهی باتری‌های…