آسیاتک به های وب نخواهد پیوست

آسیاتک به های وب نخواهد پیوست

نمی‌دانم چرا ولی در زمان نوشتن این خبر، غافلگیر یا متعجب نیستم. خبر پیوستن آسیاتک به های وب که پیش از این به ترتی یک رسانه‌ها بدل شده بود، به‌سرعت با خبر عدم توانایی دو شرکت در نهایی کردن توافق همراه شد.... ادامه ...