ارتباط امن ویدیویی با نسخه جدید اسکایپ

ارتباط امن ویدیویی با نسخه جدید اسکایپ

اسکایپ را می‌توان به‌عنوان جدیدترین نرم‌افزار گفتگوی آنلاینی دانست که به عرصه فناوری رمزگذاری دوطرفه واردشده است. این سرویس که هم‌اکنون متعلق به شرکت مایکروسافت است، به‌منظور دسترسی به کاربری‌های بیشتری ک... ادامه ...