های وب همچنان می‌تازد، آسیاتک هم به های وب فروخته شد

های وب همچنان می‌تازد، آسیاتک هم به های وب فروخته شد

به نظر می‌رسد که رقابت بین شرکت‌های دولتی و بخش خصوصی در زمینه خدمات وب به‌شدت بالا گرفته است. با توجه به قدرت بالای مخابرات در ارائه خدمات اینترنت خانگی، شرکت‌های خصوصی به‌تدریج با چالش روبرو شده بود... ادامه ...