آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ با شعار پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی

آغاز بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ با شعار پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی

بیست و چهارمین نمایشگاه الکامپ با شعار پیش به سوی اقتصاد دیجیتال با توان ایرانی در 27 هزار متر مربع از امروز 6 مرداد ماه آغاز و تا 9 مرداد ماه در محل نمایشگاه های بین المللی تهران ادامه خواهد داشت.