مدار فیروزه‌ ای همراه اول برای کدام گروه از کاربران مناسب است؟

مدار فیروزه‌ ای همراه اول برای کدام گروه از کاربران مناسب است؟

پراتور همراه اول به عنوان اپراتور پیشرو در مشتری مداری و تامین رفاه کاربران در استفاده از اینترنت٬ اقدام به طراحی و عرضه‌ی یک سرویس اینترنتی جدید با نام مدار فیروزه‌ ای کرده است.

پرچمدار ارتباطات ایران کیست؟

پرچمدار ارتباطات ایران کیست؟

امروز با نگاهی بر عملکرد اپراتور همراه اول در سال‌های گذشته بویژه در سال 96 قصد داریم ادعای شرکت همراه اول در “برترین اپراتور تلفن همراه در ایران” بودن را بررسی نماییم. با موبایلستان همراه باشید.