شاهکار جدیدی به نام اچ تی سی یو ۱۱  EYEs

شاهکار جدیدی به نام اچ تی سی یو ۱۱ EYEs

  پیش از پرداختن به اچ تی سی یو ۱۱ EYEs باید بگوییم که کمپانی اچ تی سی با ساخت تلفن‌های همراه هوشمند متمرکز بر روی قابلیت‌های ثبت تصاویر سلفی چندان نامأنوس نیست. این کمپانی در همین راستا نیز در ماه‌ه... ادامه ...