جایگزینی رمز عبور با احراز هویت بیومتریک در وبسایت ها

جایگزینی رمز عبور با احراز هویت بیومتریک در وبسایت ها

به زودی احراز هویت در وبسایت ها و سیستم لاگین می تواند با احراز هویت بیومتریک جایگزین شود. استاندارد های جدید نشان از آن دارند که وارد کردن رمز عبور منسوخ خواهد شد. فیدو، کنسرسیوم رفع مشکلات سازگاری محصولات... ادامه ...