کشف دلیل آتش گرفتن باتری با تصویربرداری اتمی

کشف دلیل آتش گرفتن باتری با تصویربرداری اتمی

دانشمندان با استفاده از یک روش ویژه توانسته‌اند تا به دلیل آتش گرفتن باتری در دستگاه‌های همراه پی ببرند و شاید در آینده‌ای نزدیک بتوانند جلوی این موضوع را بگیرند. باتری‌های تلفن‌های همراه هوشمند و لپ‌تا... ادامه ...