ال‌جی بار دیگر یک رکورد جهانی را شکست

ال‌جی بار دیگر یک رکورد جهانی را شکست

ال‌جی بار دیگر یک رکورد جهانی را شکست   یکی از راه‌های نشان دهنده “بزرگی” ، ثبت رکورد جهانی گینس است و هیچ کس بهتر از ال‌جی قادر به انجام آن نیست. ال‌جی به تازگی رکورد جهانی گینس دیگ... ادامه ...