باز شدن قفل گوشی آنر ۷X از طریق چهره توسط آپدیت جدید

باز شدن قفل گوشی آنر ۷X از طریق چهره توسط آپدیت جدید

گوشی های آنر ۷X خود را چک کنید! آنر ۷X با آپدیت جدید خود قابلیت باز شدن قفل با کمک چهره را به گوشی اضافه کرد. شما می توانید قابلیت جدید باز شدن قفل گوشی از طریق چهره خود را داشته باشید. آنر برندی جوان،... ادامه ...