بلندگوی هوشمند فیس‌بوک درراه است

بلندگوی هوشمند فیس‌بوک درراه است

بلندگوهای هوشمند یکی از جذاب‌ترین دستگاه‌های جدید برای عاشقان فناوری است. این بلندگوها برای اولین بار توسط آمازون تولید شد و توانست با ترکیب بلندگو یا یک دستیار هوشمند مجازی بسیاری از کارهای روزانه افراد از قبی... ادامه ...