آیفون X نخرید، تمام مدل‌های موجود در بازار قاچاق هستند

آیفون X نخرید، تمام مدل‌های موجود در بازار قاچاق هستند

به نظر می‌رسد که سرانجام دولت در زمینه بحران قیمت آیفون X عکس‌العمل نشان داده و تصمیم گرفت تا به اخاذی و سودجویی‌های انجام شده در این زمینه پایان بدهد. همان‌طور که پیش‌ازاین نیز در موبایلستان اخبار مربوط به قیمت ... ادامه ...