استفاده جاسوسان تبلیغاتی از میکروفون تلفن همراه شما

استفاده جاسوسان تبلیغاتی از میکروفون تلفن همراه شما

میکروفون‌ها گاهی برای گوش دادن به ما و ردیابی مکالماتمان مورداستفاده قرار می‌گیرند. البته این کار همیشه جنبه امنیتی نداشته و بیشتر مواقع جنبه تبلیغاتی دارند. شاید برای شما نیز پیش‌آمده باشد که با دوست خود به‌صورت رودررو درباره خرید محصولی صحبت کرده باشید و بلافاصله پس از پایان مکالمه تبلیغ مربوط به آن محصول را در فیس‌بوک مشاهده کرده باشید.