استفاده جاسوسان تبلیغاتی از میکروفون تلفن همراه شما

استفاده جاسوسان تبلیغاتی از میکروفون تلفن همراه شما

میکروفون گاهی برای گوش دادن به ما و ردیابی مکالماتمان مورداستفاده قرار می‌گیرند. البته این کار همیشه جنبه امنیتی نداشته و بیشتر مواقع جنبه تبلیغاتی دارند. شاید برای شما نیز پیش‌آمده باشد که با دوست خود به‌ص... ادامه ...