گزارش مالی ال جی نشان دهنده عملکرد ضعیف بخش موبایل این شرکت در سال ۲۰۱۶ می باشد

گزارش مالی ال جی نشان دهنده عملکرد ضعیف بخش موبایل این شرکت در سال ۲۰۱۶ می باشد

بر اساس گزارش مالی ال جی الکترونیک در سه ماهه چهارم و تمام سال ۲۰۱۶ که امروز اعلام شده است تمامی زیر مجموعه های این شرکت به غیر از بخش ارتباطات و موبایل خوب عمل کرده اند.و این گزارش نشان دهنده ی عملکرد ضعیف... ادامه ...