نسخه وب پیامک اندروید (Android Messages) به صورت عمومی منتشر شد

نسخه وب پیامک اندروید (Android Messages) به صورت عمومی منتشر شد

گوگل نسخه وب پیامک اندروید را اکنون برای تمام کاربران ارائه کرده است و از این طریق می‌توان با کامپیوتر نیز پیامک ارسال کرد یا پیامک‌های قبلی را مشاهده و مدیریت نمود.