طرح های جدید دیجی کالا و حمایت از تولید ملی و کسب و کارهای داخلی

طرح های جدید دیجی کالا و حمایت از تولید ملی و کسب و کارهای داخلی

سه‌شنبه  22 خردادماه 1397 دیجی کالا طی نشستی خبری با عنوان دیجی کالا و حمایت از تولید ملی برنامه‌های خود را در سال جاری-سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی-تشریح کرد. دیجی کالا برند ملی ایرانی است و ح... ادامه ...